Ochrana osobních údajů.

Při registraci na stránce www.chytreobalky.cz poskytujete svůj e-mail a informace o transakci jako: variabilní symbol, poznámka, komentář a částka dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Uvědomujeme si důvěrnost Vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Provozovatel aplikace www.chytreobalky.cz prohlašuje, že veškeré Vaše osobní údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb.

Všechny informace o transakcích jsou viditelné pouze pro vás.

Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetí straně.

Provozovatel aplikace je Marek Konderla
IČ: 05987059

Chcete-li smazat účet, kontaktujte mě na info@chytreobalky.cz. Při smazání dojde k odebrání všech dat a tato operace je nevratná.